Jan Komeda Festival Cesty transformace

Jan Komeda

Rituál dračí síly a nekonečné lásky

V mnohých z nás je hluboce zakořeněn duální pohled na svět. Často máme pocit, že se musíme rozhodnout, zda nebe nebo peklo v nás, oheň nebo voda, zda romantická láska nebo divoká vášeň, zda srdce nebo pohlaví a to nám bere mnoho naší životní síly.
V průběhu rituálu projdeme několika hravými a hlubokými cvičeními, které nám pomohou rozproudit energii a nahlédnout, jak tantricky tančit mezi protipóly. Jak je žít současně, a to nejen na workshopech a festivalech, ale především v každodenním životě. Jak uvolnit naše limity, léčit zranění a otevřít se naplno životu.
Je naší přirozeností chtít zažívat krásno v našich životech a mnoho z nás se o to i aktivně různými formami seberozvoje snaží. Většina cest a přístupů se soustředí jen na ty myšlenky a pocity, které vnímáme jako krásné, hodné laskavé a příjemné. Skoro všichni však občas cítíme i mnohem hutnější až dramatické pocity. Cítíme zlobu, žárlivost, skleslost, vztek, nenávist … Často máme ke svému životu objektivně skvělé podmínky, a přesto v nás převažuje nespokojenost, rozladěnost, naštvanost. Náš život nevnímáme jako naplněný, mnozí prožívají až peklo na zemi. Když jsme na cestě za světlem, můžeme mít dojem, že jsou to nepatřičné emoce a energie a mnozí se je snaží potlačit.
Energii však nemůžeme potlačit, pokud to uděláme dopadneme jako přehrada, ve které zapomněli udělat výpust. Zablokovaná voda (energie) se bude hromadit až najednou přes přehradu začne přetékat nebo jí protrhne a pak silná vlna zapůsobí velmi destruktivně. Stejně jako potlačená „temná“ energie způsobí průlom stínu v nás. Zhroutíme se, propadneme do syndromu vyhoření nebo potlačenou či otevřenou agresí někomu ublížíme.
Energii ale můžeme svým záměrem a aktivitou směrovat. Tj. řece stanovit nové koryto, kudy poteče. Tento princip si v rámci workshopu prožijeme. Pozveme naše temné i vášnivě živé energie, abychom porozuměli jejich síle a darům, které nám mohou přinést a následně celou svou bytost otevřeme nekonečné lásce.
Ukážeme, jak v každodenním životě směrovat tyto energie využít jejich sílu, aby nás nakonec spor či hádka nevedla k oddálení, ale přeměnila se ve vášnivé usmiřující milování. Aby se muž nenechal zahnat emotivními výpady ženy, ale dal jí pocítit sebe jako oporu a tím oba zažili další hlubší sblížení. Aby se žena dokázala otevřít plně silné mužské energii, vyživit se jí a ne bát se jí. Místo rozkolísání vztahu nastane jeho sblížení, upevnění a prohloubení.
Naše sexualita je stejně hodnotná a důležitá jako láska. Naučme se rozvíjet sami sebe a své vztahy ze všech zdrojů které máme. Odměna přichází v podobě plnohodnotného naplnění.
Workshop bude o uvolnění a rozproudění silných energií, o živosti a pravdě v nás, osobní svobodě, skutečném přijetí a lásce, která na těchto základech může růst. O pochopení, že peklo a nebe je náš pohled na svět a máme právo a možnost si zvolit, co a jak chceme žít.

Koupit lístkyPotřebujete více informací?