Jan Komeda Festival Cesty transformace

Radka Holušová

Je lektorkou Cest transformace. Cestou tantry se vydala 2003 a k Johnovi ji cesta přivedla 2016… po absolvování mnoha kurzů ročních výcviků tantry a bioenergetiky, Dark Eros, pokročilé tantry a učitelského výcviku předává tuto nádhernou cestu s hlubokou vlastní zkušeností, neboť ví, jak Tantrická cesta mění kvality života, jako jsou sebepojetí, vztahy, seberealizace a plné prožívání života TADY A TEĎ a předává jistý druh rebelie, ve formě neklanění se univerzálním pravdám a Guruům, ale v pěstování a kultivování vnitřního Mistra. V současné době asistuje Johnovi na dvouletém Transformačním výcviku.

Dech a tantra

Zveme vás prožít hluboké propojení v páru na energetické úrovni a získání zrcadla svého tance energie s druhým člověkem. Pomocí rituálu probudit, procítit a mít prožít přijetí posvátnosti v sobě i druhých.

Tanec a meditace červeného a bílého ohně

Jste zváni k procítění toku energie a jejímu směřování záměrem. Prostřednictvím základních kamenů tantry vygenerovat a směřovat tok a odzrcadlit některé aspekty našeho života a třeba i pochopit jakým způsobem spolu vytváříme svůj svět. 
Koupit lístkyPotřebujete více informací?