Jitka Mandalam

Indiánská potní chýše – Ceremonie Kamenného Lidu

Ceremonie Kamenného Lidu, je obřad, kterým indiáni uctívají Matku Zemi. Léčí všechny vztahy. Vztahy nejen k sobě samotným, ale ke svým blízkým a ke všem bytostem na této planetě ať se jeví jako živí, nebo mrtví. Do chýše, jako do dělohy Matky Země se přichází zregenerovat, zemřít a znovu se narodit. Zanechat staré a najít nové vize, nové příběhy pro další cestu životem. Je to oslava vnesení světla do temnoty. Rozžhavené kameny – semeno světla Praotce Slunce se vnáší, penetruje do dělohy Matky Země. Je to oslava spojení principů mužského a ženského, které rodí krásu. Je to nalezení sebesama ve tvořivosti a ve svém plném potenciálu vědomí vyššího já.

Tradiční Indiánská Potní Chýše je očistným rituálem, používající čtyři směry a čtyři elementy. Chýše, původně prováděná v jeskyni, postavená z větví a zvířecích kůží (dnes přikrývky a plachty), nahrazuje jeskyni, kde tento přirozený prostor není k dispozici. Představuje lůno pramáti Země a jako takové je umístěno na Západě. Na východě je místo pro oheň. Zem a Oheň jsou spojeny pupeční šňůrou z hlíny. Účastníci vstupují do chýše nazí nebo téměř nazí a po čtyřech, aby symbolizovali návrat do lůna za smrt a znovuzrození. Slovy „pro všechny mé vztahy“ věnujeme obřad uzdravení celé Země. Alchymie očištění spočívá v tom, že živel Země ve formě kamenů je zahříván v ohni. Oheň je prvkem očištění a přeměny a kameny drží tuto sílu, když jsou přenášeny do chýše a umístěny do jámy ve středu nebo do léčivého směru na severovýchodě. Zářící kameny jsou vítány, když přicházejí zdravíme je: „vítejte, bratře“. Právě proto, je dalším názvem tohoto rituálu “Obřad Kamenného Lidu”. Voda, jejíž funkcí je dávat, se nalije na kameny a uvolňuje sílu ohně ve formě páry. Jako pára se mísí se vzduchem a tím jsme schopni přijmout očistnou sílu  vdechováním a uvolněním toxinů z našich těl prostřednictvím našeho potu. V průběhu čtyř čtvrtin obřadu jsou pronášeny modlitby. Šaman žádá síly severu aby byly podpořeny modlitby za uzdravení druhých; pak síly západu žádáme o uzdravení našeho těla; síla jihu očišťuje naše emoce a vnitřní dítě; a síly východu čekají na vizi našeho ducha a naší cesty. Mezi těmito částmi obřadu se vždy otevřou dveře, aby se mohl pročistit vzduch. Z chýše se vylézá znovu po čtyřech, očištění a uzdravení. Břichem se pak lehne na chladnou zem a propouští s veškeré zbylé nežádoucí energie pramáti Zemi z našich pozemských čaker.

Koupit lístkyPotřebujete více informací?