Jan Komeda Festival Cesty transformace

Petra Kiselyová

Je lektorkou Cest transformace. Touto cestou se vydala před 20 lety a ta ji se svými mnoha odbočkami zavedla na tu, kterou kráčí dnes. Na této její současné cestě se prolínají tantra a šamanismus a Petra tuto cestu pomáhá otevírat druhým, skrze vlastní hluboké zkušenosti. Sama neustále zažívá její dar a schopnost nás nasměrovat k osobní svobodě a proměňovat kvality všech vztahů. Tato cesta pomáhá k seberealizaci , žít svůj potenciál (v šamanismu – svůj posvátný sen) a opravdovému prožívání života, se všemi jeho radostmi i trápeními

 

Dech a tantra

Zveme vás prožít hluboké propojení v páru na energetické úrovni a získání zrcadla svého tance energie s druhým člověkem. Pomocí rituálu probudit, procítit a mít prožít přijetí posvátnosti v sobě i druhých.
Koupit lístkyPotřebujete více informací?